Vir: www.skofjaloka.si

V Občina Škofja Loka je dinamično subregionalno središče z razvitimi storitvenimi dejavnostmi in široko mrežo kakovostnih vzgojno-izobraževalnih ustanov ter propulzivnim, rastočim gospodarstvom.

Občina se že vrsto let uvršča v sam vrh občin v državi v katerih je najbolje živeti in sodi med občine s stabilnimi demografskimi razmerami.

Zato smo zelo veseli, da se je Investicijska družba Dolnov d.o.o., odločila, da bo na eni izmed najbolj zanimivih lokaciji v Škofji Loki, zgradila novo stanovanjsko sosesko ”Dolenčevi vrtovi”.

Nova stanovanjska soseska se nahaja na robu mestnega središča na območju nekdanjih Dolenčevih vrtov. Lokacija bodoče soseske je na meji med starim, zaščitenim vaškim tkivom in med veznim urbanim tkivom Stare in Škofje Loke (Cesta talcev).

Na gradbeni parceli je predvidena gradnja štirih stanovanjskih stolpičev in dveh manjših poslovno stanovanjskih objektov s skupno dvoetažno podzemno parkirno garažo, s celotno zunanjo, prometno, komunalno in energetsko ureditvijo. Novo stanovanjsko sosesko bo sestavljalo 96 stanovanj, 4 poslovni prostori in podzemna garaža s kapaciteto za 203 osebna vozila.

Pred začetkom gradnje nove stanovanjske soseske je investitor na svoji spletni strani objavil ključne informacije o umestitvi soseske v prostor, o zasnovi in oblikovanju stanovanjskih objektov, o zunanji ureditvi soseske, ter o cenik in razporeditvi stanovanj:

http://www.dolnov.si/novi-projekti-dolencevi.html