O nas

Zgodovina

Ustanovitelj podjetja Lesnina LGM je Peter Žibert, ki je več let uspešno vodil podjetje v tujini.

V 30 letih delovanja se je podjetje razvilo iz trgovine z lesom in gradbenimi materiali v investicijsko družbo, ki vodi stanovanjsko gradbene projekte skupaj še s tremi samostojnimi podjetji Dolnov, d.o.o Kranj, ID Dolnov, d.o.o. in Dolnov Lukavac, ki so z leti prerasla v prave trgovske centre s številnimi najemniki.

Storitve

Rdeča nit poslovanja so bili gradbeni materiali. V času poslovanja z veliki gradbenimi sistemi je podjetje postopoma začelo razvijati nepremičninsko dejavnost z gradnjo stanovanj za trg.

Vsa tri podjetja so v zadnjih 15 letih po fazah zgradila stanovanjsko sosesko Mrzla dolina 1, 2 in 3 v Novem mestu, blok v Žabji vasi v Novem Mestu, Lenart sever, Blok v Radencih, v Celju sosesko Nova vas in Dolenčeve vrtove v Škofji Loki. Naše bosansko podjetje pa blok Musala v Mostarju.

Ker smo bili v času krize z veliko količino stanovanj izpostavljeni trgu, smo se morali prilagoditi, da smo obstali. Naša podjetja so skupaj naredila že preko 1600 stanovanj na večih delih Slovenije.

Naša prednost je, da smo družinsko podjetje z maksimalno prilagodljivostjo.

Naši osnovni viri za potek poslovanja pa so trije: trgovina, trženje trgovskih centrov in pa gradnja stanovanj za trg. V nove čase vstopamo trezno in z vèdenjem, da krize so bile in bodo, vendar mi vedno obstanemo. Zahvaljujemo se vsem s katerimi smo sodelovali. Lesnina LGM d.o.o.

Vizija

Naša stanovanja so grajena premišljeno; kvalitetno, enostavno, vgrajeni so najboljši materiali in izpolnjujejo vse zahteve stroke. Predvsem so prijetna za bivanje.

V nove čase vstopamo trezno in z vèdenjem, da krize so bile in bodo, vendar mi vedno obstanemo.

Lesnina LGM tim:

Peter Žibert

predsednik družbe

Lidija

direktorica

Primož

projektni vodja

Marjana

vodja prodaje in nepremičnin

Janez

marketing

Let izkušenj

Zgrajenih sosesk

Prodanih stanovanj

Stanovanj v izgradnji

Gradimo skupaj

Svekar kar smo dosegli je bilo edino možno z našimo dolgoletnimi partnerji in podizvajalci.

Družinsko podjetje z maksimalno prilagodljivostjo